Skattepolicy

Vår syn på skatt

För Indutrade är det viktigt att skatt betalas i det land där värdet skapas, i tid och i enlighet med lokal skattelagstiftning. Indutrade anser att skatt är en verksamhetskostnad som genom en korrekt och effektiv hantering bidrar till att minska affärsrisken för koncernen.

Vårt mål är att kunna ge aktieägarna en utdelning som över tid ska uppgå till mellan 30 och 60 procent av resultatet efter skatt. 

I december 2017 antog styrelsen en koncernövergripande skattepolicy. Indutrades skattepolicy gäller samtliga dotterbolag och anställda inom Indutrade, ladda ned här.