Norges bästa arbetsplats

Relektagruppen, ett norskt teknikförsäljningsbolag, förvärvades av Indutrade i april 2015 med syfte att stärka koncernens position på byggnations-, reparations- och underhållsmarknaden. Relektas affärsidé bygger bland annat på att öka livslängden hos befintliga produkter och man arbetar aktivt med att utveckla och öka andelen produkter som skapar långsiktiga miljö- och hälsovinster för kunderna.

Relekta har i flera år satsat på att bli ett av de mest certifierade företagen i Norden inom kvalitet och miljö. Indutrades ägande stärker Relektas ambition att bidra till ökad säkerhet och lönsamhet för kunderna på lång sikt, bland annat genom att ligga steget före på en marknad som ställer allt högre krav inom miljöområdet.

Bolagets utgångspunkt är att en solid och långsiktig ägare som Indutrade skapar rätt förutsättningar för ett välskött bolag, där kapacitet finns för att utveckla och fokusera på hållbarhet t.ex. inom miljö och aktörssamverkan. Indutrades nya uppförandekod utgör en viktig plattform och ger trygghet kring ägarens värderingar, både i samband med förvärvsprocessen och som utgångspunkt för den långsiktiga relationen och framtida tillväxtplaner.

"Med Indutrade som ägare försäkrar vi oss om långsiktighet och trygghet för fortsatt utveckling av Relekta. Indutrades ägarfilosofi innebär också trygghet för oss att kunna bevara den speciella kulturen som är mycket av grunden för Relektas framgång och som nu också har gjort oss till Norges bästa arbetsplats (Nummer 1 i Great Place to work 2016). Vi har ambitiösa framtidsplaner och vill fortsätta att växa både organiskt och genom förvärv, både i Norge och övriga Norden, tillsammans med Indutrade och dess nätverk".

Olle Petter Andersen, VD Relekta