Rätt temperatur ger rätt mängd energi

Genom extremt noggranna mätningar kan Pentronic hjälpa kunder inom en rad olika sektorer att öka sin produktivitet och effektivitet genom att möjliggöra en mer exakt tillförsel av energi i processerna. I en alltmer resursmedveten värld finns det både miljövärden och kostnader att värna för Pentronics kunder.

Från avfall till energi

Gärstadsverket är ett av två kraftvärmeverk som hjälper Linköping att fortsätta växa genom att producera el och värme från avfall. Verkets fyra pannor omvandlar årligen 420 000 ton avfall till fjärrvärme. Genom noggrann temperaturmätning och kalibrering uppnås ett maximalt utbyte, för att utvinna så mycket energi som möjligt av det tillförda bränslet.

Idag är verkningsgraden 95 procent, och utsläppen låga. Den höga verkningsgraden har bland annat uppnåtts tack vare att driften har kunnat optimeras genom noggrann mätning av temperaturer. Dessutom minimeras utsläpp av NOX-gaser genom att säkerställa att förbränningen alltid sker i minst 1000 °C.

Pentronic levererar såväl temperaturgivare som kunskap och utbildning för att säkra att utrustningens potential optimeras.

Dubbla kraften och minska utsläppen

Fordonsindustrins tekniker har skapat förbränningsmotorer som ingen hade kunnat föreställa sig för 20-30 år sedan. Dagens motorer genererar dubbla kraften ur samma mängd bränsle och orsakar betydligt mindre föroreningar. Med bättre temperaturmätningar kan motorerna bli ännu mer effektiva.

Idag verkar Pentronic som partner till fordonsindustrin och istället för att enbart mäta temperatur i olja, kylvätska och avgaser följs nu enormt många fler mätpunkter, även i rörliga delar i en motor. Genom dessa förfinade mätningar finns ytterligare effektiviseringar att nå.

Många möjligheter

Temperaturgivare som kan mäta med exakthet och noggrannhet har många samhällsnyttiga användningsområden. Det hjälper känsliga branscher som livsmedelsindustrin och medicinindustrin att upprätthålla hög säkerhet, hygien och tillförlitlighet genom de olika faserna i tillverkningsprocessen. Pentronic tillhandahåller utrustning och kunskap som skapar förutsättningar för en effektiv och säker verksamhet.