Miljöanpassade koncept mot rost

Rost är en ständig och oberäknelig fiende inom industrin. Framför allt när metallprodukter förpackas för lagring och transport. Tidigare rostmotverkande metoder har varit omständiga, dyra och ibland skadliga för personalen och miljön. Lösningen på dessa problem finns hos Tribotec AB i Göteborg, ett dotterbolag till Indutrade sedan 2006.

Ökad miljömedvetenhet driver efterfrågan

"Med visionen att vara förstahandsvalet inom miljöanpassat rostskydd säljer Tribotec sedan 30 år kunskap och produkter till nordiska kunder. Förutom att ligga i framkant med det egna miljöarbetet fokuserar vi på att erbjuda kunderna bästa möjliga teknik och produktsortiment ur miljösynpunkt. Vi ser att efterfrågan på miljöanpassade rostskydd har tagit fart under de senaste åren i takt med det ökade miljömedvetandet inom industrin", säger Joakim Dock, VD för Tribotec.

Bland annat erbjuder Tribotec ett komplett rostskyddsprogram baserat på den så kallade VpCI-tekniken (flyktiga ångfaskorrosionsinhibitorer). Tekniken är utvecklad av amerikanska Cortec, som är världsledande när det gäller utveckling av biologiskt nedbrytbara produkter för rostskydd. Cortec har hårda krav på sina återförsäljare. Tribotecs koncept för miljöanpassade rostskyddslösningar passar därför bra in i Cortecs kravspecifikation. Idag är Tribotec en av världens fem största återförsäljare av Cortecs miljövänliga rostskyddsprodukter inom förpackningslösningar, ytbehandling och tvättmedel.

Tribotecs största produkt baserat på Cortecs teknik är ett emballagerostskydd, en påse där materialet stängs in så att det inte rostar. En stor del av påsarna säljs till kunder som transporterar produkter som skickas med containrar. Här är det viktigt att helt enkelt "stoppa tiden", framför allt när transporter sker mellan olika klimatzoner.

Utbildning bidrar till kunskap och insikt

"Vi driver även en rostskyddskola för kunderna. Syftet är att öka förståelsen för vilka fördelar, exempelvis lägre totalkostnad, som emballage ger jämfört med kemikalier och fetter. Under de senaste fem åren har vi haft över 100 deltagare", fortsätter Joakim.

Tribotecs medarbetare utbildas kontinuerligt hos leverantörerna, bland annat Cortec. Dessutom utbildas medarbetarna i miljöfrågor för att förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och för att kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Tribotec har alla miljö- och kvalitetsledningssystem som marknaden kräver, såsom ISO 14001 och ISO 9001.

För mer information, se Tribotecs egen hemsida: www.tribotec.se