Hållbara lösningar

Lösningar för framtiden – och idag

Indutrades kunder möter liksom vi ökade krav och förväntningar på ansvarsfulla och hållbara lösningar. Dessa innebär betydande möjligheter inom affärs- och verksamhetsutveckling. En del i positioneringen av bolagens erbjudanden handlar om att påvisa mervärden ur ett miljömässigt eller socialt perspektiv. I Indutrades bolag finns många goda exempel på sådana lösningar. 

Miljöanpassade koncept mot rost

Läs om Tribotec ABs lösning på rostmotverkande metoder. Rost är en ständig och oberäknelig fiende inom industrin. Tidigare metoder har varit omständiga, dyra och ibland skadliga för personal och miljö. 

 

Rätt temperatur ger rätt mängd energi

Läs om hur Pentronic kan hjälpa kunder inom en rad olika sektorer att öka sin produktivitet och effektivitet genom att möjliggöra en mer exakt tillförsel av energi i processerna.