Indutrade rekryterar ny chef för Förvärv och Affärsutveckling

Jonas Halvord har anställts som ny chef för Förvärv och Affärsutveckling i Indutrade AB. Han tillträder sin befattning den 8 januari 2018 och kommer att rapportera till Bo Annvik, VD och Koncernchef, samt ingå i företagsledningen.

Jonas Halvord har en gedigen erfarenhet av förvärv i en internationell miljö och kommer närmast från en liknande roll inom SKF-koncernen.

Nuvarande chef för Förvärv och Affärsutveckling, Claes Hjalmarson, kommer att fortsätta arbeta med förvärv och affärsutveckling. Den här förändringen är ett led i en ordnad succession.

”Rekryteringen av Jonas är ett bra bevis på Indutrades attraktivitet som bolag. Jonas kommer att passa väl in i vår företagskultur och blir en stor tillgång kopplat till vår ambitiösa förvärvsagenda framåt”, säger Bo Annvik.

”Jag ser verkligen fram emot möjligheten att få bidra till Indutrades fortsatt framgångsrika utveckling genom implementeringen av en fokuserad förvärvsstrategi”, säger Jonas Halvord.

”Även om Claes Hjalmarson fortsätter sitt arbete med förvärv inom Indutrade vill jag ta tillfället i akt och tacka för det fantastiska jobb han har gjort för bolaget genom åren där han har varit ansvarig för ett drygt hundratal förvärv och starkt bidragit till vår attraktivitet som ägare”, säger Bo Annvik. 

Stockholm den 25 oktober 2017

INDUTRADE AB (publ)