Indutrade förvärvar Türenfabrik Safenwil AG i Schweiz

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Türenfabrik Safenwil AG (www.tuerenfabrik.ch), med en årsomsättning om cirka 8 MCHF.

Bolaget tillverkar olika typer av dörrar såsom inner- och ytterdörrar, brandskyddsdörrar och säkerhetsdörrar. Kunderna är främst byggentreprenörer på den schweiziska marknaden.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrade Switzerland som i sin tur ingår i Indutrades affärsområde Special Products.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 13 mars 2017

INDUTRADE AB (publ)