Indutrade förvärvar Sunflower Medical i Storbritannien

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Sunflower Medical Ltd, Storbritannien (www.sunflowermedical.co.uk), med en årsomsättning om cirka 4,5 MGBP.

Sunflower Medical är en ledande brittisk tillverkare av sjukvårdsutrustning. Bolagets produktportfölj sträcker sig från medicindoseringsskåp till specialutrustning för undersökningsrum. Kunderna är i huvudsak läkarmottagningar, vårdcentraler och sjukhus.

Tillträde sker idag och Sunflower Medical kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 19 januari 2017

INDUTRADE AB (publ)