Indutrade förvärvar sensortillverkare i Nederländerna

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i RS Technics BV i Roden, Nederländerna (www.rstechnics.nl), med en årsomsättning om cirka 2 MEUR.

RS Technics utvecklar och tillverkar kundspecifika sensorer för mätning av temperatur, tryck och fukthalt. Bolaget har även egen utveckling och tillverkning av elektroniksystem kopplat till mätning och styrning. Kunder finns huvudsakligen inom processindustri, livsmedelsindustri och marina tillämpningar.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att bli dotterbolag till Indutrades bolag Pentronic AB som ingår i Indutrades affärsområde Measurement & Sensor Technology.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 10 januari 2017

INDUTRADE AB (publ)