Indutrade förvärvar Inovatools koncernen

Indutrade har ingått ett avtal med avsikt att förvärva samtliga aktier i den tyska koncernen Inovatools (www.inovatools.eu), med en årsomsättning om ca 33 MEUR.

Inovatools grundades 1990 och är en tillverkare av verktyg för skärande bearbetning. Erbjudandet är inriktat på solida hårdmetallfräsar och hårdmetallborrar. Kunderna finns inom allmän verkstadsindustri, flygplansindustri, fordonsindustri och verktygsindustri. Hälften av koncernens omsättning går på export och resterande del till kunder i Tyskland. Inovatools har dotterbolag i Italien, Spanien, Portugal, Österrike, USA och Turkiet. Koncernen sysselsätter ca 200 personer.

”Indutrade har lärt känna Inovatools under flera år och vi är imponerade av bolagets fina utveckling. Förvärvet av Inovatools stärker ytterligare vår position i Tyskland”, säger Bo Annvik, VD Indutrade AB.

Memo Ildirar, VD Inovatools: ”Vi ser klara fördelar med att få en långsiktig och stark ägare i Indutrade och planerar för fortsatt lönsam tillväxt i ett internationellt perspektiv”.

Förvärvet kräver godkännande av tyska konkurrensmyndigheten och tillträde förväntas ske i oktober/november 2017. Inovatools kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 22 september 2017

INDUTRADE AB (publ)