Indutrade anställer chef för Kommunikation

Frida Adrian har anställts som chef för Kommunikation i Indutrade AB. Hon tillträder sin befattning den 20 november 2017 och kommer att rapportera till CFO. Befattningen är ny och omfattar intern och extern kommunikation samt IR.

Frida Adrian har stor erfarenhet av olika kommunikationsroller inom publika bolag som bland annat Investor och kommer närmast från befattningen som IR-chef för Mr Green & Co AB.

Stockholm den 25 oktober 2017

INDUTRADE AB (publ)