Stålprofil AB


Stålprofil AB i Uddevalla levererar kompletta profilsystem i stål och rostfritt stål till glasade dörr-, vägg- och fönsterpartier i offentliga och publika miljöer, till exempel kontors- och affärsbyggnader, butikscentra, flygplatser, banker, fängelser, skolor, sjukhus och servicehem. –Våra system är utvecklade för krav på skydd,
säkerhet, hög slitstyrka och hållbarhet mot yttre påverkan, säger verkställande direktör Johan Hafström.

Lägst bud men bäst framtid

Stålprofil grundades 1987 av den nuvarande VD:n Johans pappa Per-Uno ”Pua” Hafström.

–Vi började som ett litet familjeföretag, berättar Johan. När pappa ville trappa ned diskuterade vi olika alternativ och kom fram till att en extern köpare passade oss bäst eftersom vårt mål var att trygga en långsiktig framtid för både våra medarbetare och för våra lojala kunder. Vi förde diskussioner med flera intressenter. Att valet föll på Indutrade berodde bland annat på att de inte har någon exit-strategi. De erbjöd det lägsta budet men den bästa framtiden, och det var viktigare än pengar för oss.

–Vi har fått behålla vårt varumärke och arbetar med våra kunder på samma sätt som tidigare. Indutrade fungerar som rådgivare och bollplank och vi har tillgång till ett omfattande nätverk om vi vill och behöver. Tack vare Indutrade har vi också blivit bättre på bolagsstyrning och vår organisation ser annorlunda ut nu jämfört med när vi var ett renodlat familjeföretag. 

Omfattande tester

Bolaget utvecklar, tillverkar och levererar profiler i stål och rostfritt stål till cirka 20 tillverkare av partier som i sin tur
levererar till stora byggkoncerner som Skanska, NCC och Peab, men även till mindre byggbolag. För att ständigt utveckla och förbättra produkterna har Stålprofil också ett nära samarbete med kravställare som arkitekter och byggkonsulter och slutanvändare som byggbolag och fastighetsägare.

–Alla våra produkter genomgår omfattande förstörelse­tester gällande till exempel brand-, inbrott-, skott- och explosionsskydd. Produkterna måste också vara slittåliga – just nu har jag en dörr här vars slitstyrka testas genom att öppnas och stängas 1 miljon gånger; ett test som tar 93 dygn, säger Johan.

Stålprofil har en stark marknadsposition inom sin nisch i Sverige och cirka 60-70 procent av försäljningen går på export, främst till Skandinavien men även till övriga Europa, Brasilien, USA och Australien.

–Våra främsta styrkor är de omfattande tester vi genomför och att våra produkter uppfyller godkännanden enligt standarder i en rad olika länder. Vi är dessutom flexibla, har korta leveranstider tack vare fantastiska medarbetare och vi erbjuder speciallösningar och support till våra kunder. 

Ljusa framtidsutsikter

Johan ser mycket ljust på framtiden. Bland annat pågår aktiviteter för att öka exporten till exempelvis Mellanöstern. Nyligen blev också reglerna för Europastandarden klara vilket gynnar Stålprofil.

–Det krävs omfattande tester för att uppfylla de regler och krav som ställs enligt standarden och utöver dessa kan det även finnas specifika kundkrav, förklarar Johan. Här har vi en klar fördel. Många mindre bolag har inte resurser att utföra de tester som krävs. De stora internationella konkurrenterna har förstås resurser men kan inte erbjuda samma flexibilitet och kundfokus som vi.

–Vi planerar för större volymer men kommer alltid att växa under kontroll. Idealet vore dock en ny mer ändamålsenlig fastighet. Det vore trevligt om vi kunde flytta in i en sådan i samband med vårt 30-årsjubileum 2017!