Colly Flowtech AB

Mikael Malm anställdes i början av 2008 som verkställande direktör i Colly Flowtech med uppdraget att kraftigt öka omsättning och resultat för en liten enhet som då omsatte 10 miljoner kronor. Idag säljer Colly Flowtech pumpar, ventiler, värmeväxlare, slangar och rostfria rördelar. Företaget har både egen tillverkning och agenturer. Kunderna återfinns inom bland annat läkemedels-, livsmedels- och kemisk industri.

Dubbla omsättningen är lätt att säga men svårare att genomföra! Men det som gjorde att Mikael ändå antog utmaningen var att Indutrade är en organisation som har affärskunnande, resurser och modet att satsa. Och då är allt möjligt!

–Jag hade en idé om att utöka produktutbudet, bland annat med pumpar, kraftigt expandera säljkåren med sex personer och ta in ett antal agenturer, berättar Mikael. Med andra ord en ganska omfattande satsning för ett bolag med 10 miljoner kronor i omsättning och fem anställda. Jag presenterade mina planer för ledningen som snabbt insåg att jag faktiskt visste vad jag pratade om och efter 20 minuter
sa de ok – kör! 

God utveckling

Mikael har infriat förväntningarna med råge; 2014 omsatte Colly Flowtech 110 miljoner kronor varav 25 miljoner kronor är förvärvad omsättning, resten är organisk tillväxt.

–Visst har det gått bra, säger Mikael. Men det är resultatet av ett målmedvetet arbete enligt en tydlig plan. Sedan 2008 har vi gjort fyra företagsförvärv varav två lite större fortfarande verkar under sina gamla företagsnamn. Därutöver har vi vuxit med ungefär två nya säljare varje år. Våra säljare är oerhört viktiga för vår framgång och en förutsättning för fortsatt organisk tillväxt. Mer än hälften av våra 38 medarbetare är säljare. De måste vara mycket kunniga inom sina respektive områden eftersom våra kunder ställer höga krav på deras kompetens.

–Vi kan nu erbjuda ett mycket starkt produktmässigt koncept och service, engagemang och närvaro är våra absoluta styrkor. Vi har en mycket påtaglig närvaro med 230-260 kundbesök per månad då vi ställer allt vårt kunnande till kundernas förfogande. 

Spännande framtidsutsikter

–Vår potential är obegränsad, men vi måste i alla lägen säkerställa kvalitet och fylla på med rätt resurser och medarbetare, påpekar Mikael. Vi tittar även på fler förvärv, men också där är det av största vikt att göra rätt. Förvärv är inget som kan stressas fram och det kan ta upp till ett år från första kontakt till avslut.

–En annan möjlighet är på exportsidan. För närvarande sker cirka 80 procent av vår försäljning i Sverige, så på sikt finns utrymme för en exportsatsning. 

Indutrade ger svängrum

–Om du är kompetent och förstår hur din marknad fungerar
kan Indutrade erbjuda utrymme, finansiell styrka och stöd av personer med rätt sorts kunskap, säger Mikael. Beslutsvägarna är korta och styrningen målorienterad. Du kan också få chansen att engagera dig i andra bolag via styrelsearbete om du har det intresset. Vill du utveckla din verksamhet och ta den till en ny nivå är Indutrade därför helt rätt ägare enligt Mikael.