Ledning

 • Bo Annvik | VD och koncernchef, Affärsområdeschef Special Products

  Född 1965.
  Anställd sedan 2017.
  Utbildning: Civilekonom
  Tidigare erfarenheter: VD Haldex, ledande befattningar inom Volvo Cars, SKF och Outokumpu.
  Antal aktier: 0
  Antal teckningsoptioner: 140 000
   

 • Jan Öhman | Ekonomi- och finansdirektör

  Född 1960.
  Anställd sedan 2014.
  Utbildning: Gymnasieekonom
  Tidigare erfarenheter: CFO Sandvik Venture, CFO och vice VD Sandvik Materials Technology, General Manager Boliden, Boliden Aitik Mining Operation
  Antal aktier: 10 000
  Antal teckningsoptioner: 24 000

 • Claes Hjalmarson | Affärsutvecklingschef

  Född 1954.
  Anställd sedan 1984.
  Utbildning: Civilekonom
  Tidigare erfarenheter: Ekonomichef Colly koncernen, Ekonomichef G A Lindberg koncernen, Revisor Ernst & Young
  Antal aktier: 12 600
  Antal teckningsoptioner: 12 000

 • Susann Nyberg | Finanschef

  Född 1963.
  Anställd sedan 2012.
  Utbildning: Civilekonom
  Tidigare erfarenheter: Group Controller Addtech, Managementkonsult KPMG, Ekonomichef Telia, Ekonomichef och Controller SKF
  Antal aktier: 5 938
  Antal teckningsoptioner: 12 000

 • Juha Kujala | Affärsområdeschef Engineering & Equipment

  Född 1967.
  Anställd sedan 2006.
  Utbildning: eMBA, University of Technology Tampere, Gymnasieingenjör
  Tidigare erfarenheter: VD Kontram Oy, VD Maansähkö Oy, Försäljningschef Kontram Oy, Exportchef Kalmar Industries Oy.
  Antal aktier: 5 760
  Antal teckningsoptioner: 12 000
   

 • Peter Eriksson | Affärsområdeschef Flow Technology

  Född 1953.
  Anställd sedan 1995.
  Utbildning: Gymnasieingenjör, Marknadsekonom, IFL
  Tidigare erfarenheter: VD Indutrade Flödesteknik Grupp, VD och delägare Alnab, Försäljningschef Alnab
  Antal aktier: 44 150
  Antal teckningsoptioner: 12 000

 • Göte Mattsson | Affärsområdeschef Fluids & Mechanical Solutions

  Född 1955.
  VD Industri Belos.
  Anställd sedan 1999.
  Utbildning: Civilekonom, Managementutbildning.
  Tidigare erfarenheter: VD och delägare Industri Belos, VD J Sörling, Controller Transventorkoncernen, vice VD Parator.
  Antal aktier: 16 200
  Antal teckningsoptioner: 24 000

 • Patrik Stolpe | Affärsområdeschef Measurement & Sensor Technology

  Född 1965.
  Anställd sedan 2015.
  Utbildning: Högskoleingenjör Elektronik, Industriell marknadsföring.
  Tidigare erfarenheter: Affärsområdeschef Xylem, VD Lorentzen & Wettre
  Antal aktier: 5 521 
  Antal teckningsoptioner: 12 000

 • Joakim Skantze | Affärsområdeschef Industrial Components

  Född 1967.
  Anställd sedan 2016.
  Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, ekonomi- och managementutbildning
  Tidigare erfarenheter: Venture Manager AB Traction, VD Gnosjö Plast, Affärsområdeschef och delägare Schneidler Grafiska, Senior konsult Accenture.
  Antal aktier: 0
  Antal teckningsoptioner: 12 000