Styrelse

 • Fredrik Lundberg | Styrelseordförande

  Född 1951.
  Ordförande sedan 2013.
  Oberoende i förhållande till bolaget men inte till bolagets större aktieägare.
  VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen. 
  Utbildning: Civ ing, civ ekon, ekon dr h c, tekn dr h c.
  Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Holmen, Hufvudstaden och Industrivärden, vice ordförande i Svenska Handelsbanken. Ledamot i Skanska och L E Lundbergföretagen.
  Antal aktier (via L E Lundbergföretagen): 31 575 000

 • Bengt Kjell | vice Styrelseordförande

  Född 1954.
  Vice ordförande sedan 2013.
  Styrelseledamot sedan 2002.
  Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare.
  Egen investeringsverksamhet. 
  Utbildning: Diplomerad HHS Stockholm
  Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Hemfosa Fastigheter och SSAB. Ledamot i Industrivärden, ICA Gruppen och Pandox m.fl.
  Tidigare erfarenheter: tf. VD Industrivärden, VD Handels och Industri, vice VD och Head of Investment Industrivärden, Chef Corporate Finance Securum, Senior Partner och grundare Navet, Auktoriserad revisor.
  Antal aktier: 60 000

 • Ulf Lundahl | Styrelseledamot

  Född 1952.
  Styrelseledamot sedan 2006.
  Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare.
  Utbildning: Jur kand och civilekonom.
  Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Fidelio Capital, Ramirent, Eltel och SHB Regionbank Stockholm. Ledamot i Holmen och Attendo.
  Tidigare erfarenheter: vVD och VD:s ställföreträdare i L E Lundbergföretagen. VD Östgöta Enskilda Bank, Sverigechef Danske Bank, VD Danske Securities.
  Antal aktier: 12 000

 • Lars Pettersson | Styrelseledamot

  Född 1954.
  Styrelseledamot sedan 2013.
  Oberoende i förhållande till bolaget men inte till bolagets större aktieägare.
  Utbildning: Civ ing Uppsala Universitet, fil dr h c Uppsala Universitet.
  Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i KP Komponenter A/S. Ledamot i Husqvarna, Industrivärden, L E Lundbergföretagen och Festo AG.
  Tidigare erfarenheter: VD och koncernchef i Sandvik AB, Sandvik Materials Technology, Sandvik Tooling och Sandvik Coromant.
  Antal aktier: 2 100

 • Krister Mellvé | Styrelseledamot

  Född 1949.
  Styrelseledamot sedan 2012.
  Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare.
  Utbildning: Civilekonom.
  Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i DeltaNordic och Giganse. Ledamot i Modular Management och Mannerheim Invest Holding AB.
  Tidigare erfarenheter: Olika ledande befattningar inom Robert Bosch gruppen
  Antal aktier: 45 000 

 • Katarina Martinson | Styrelseledamot

  Född 1981.
  Styrelseledamot sedan 2015.
  Oberoende i förhållande till bolaget men inte till bolagets större aktieägare.
  Arbetar med kapitalförvaltning för familjen Lundberg.
  Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan.
  Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i L E Lundbergföretagen, Fastighets AB L E Lundberg, Fidelio Capital, Husqvarna, Karlsson & Wingesjö, Lundbergs Kapitalförvaltning, AniCura och Lyko.
  Tidigare erfarenhet: Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Analytiker Handelsbanken Capital Markets, Vice President Strategas Research Partners LLC, New York, Analys av investeringsstrategier investment research på ISI, International Strategy & Investment Group, New York.
  Antal aktier (via L E Lundbergföretagen): 31 575 000

 • Susanna Campbell | Styrelseledamot

  Född 1973.
  Styrelseledamot sedan 2017.
  Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare.
  Utbildning: Civilekonom.
  Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Röhnisch Sportswear och Ljung & Sjöberg. Ordförande i investeringskommittén Stiftelsen Norrsken. Ledamot i Telia Company.
  Tidigare erfarenheter: VD Ratos. Olika befattningar inom McKinsey och Alfred Berg Fondkommission.
  Antal aktier: 2 000

 • Bo Annvik | Styrelseledamot

  Född 1965.
  Styrelseledamot sedan 2017.
  Ej oberoende i förhållande till bolaget men oberoende till bolagets större aktieägare.
  Utbildning: Civilekonom.
  Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AB Handel och Industri och Handelsbanken.
  Tidigare erfarenheter: VD Haldex, ledande befattningar inom Volvo Cars, SKF och Outokumpu.
  Antal aktier: 0