Upphandling av revisor pågår

Upphandlingsprocessen avseende revisor för koncernen räkenskapsåren 2017-2020 pågår.

Sista datum för skriftlig offert: 7 december 2016

Ytterligare upplysningar lämnas av Jan Öhman, ekonomi- och finansdirektör.

jan.ohman@indutrade.se

telefon 070 226 7534