Ledning

Den operativa verksamheten
VD ansvarar för Indutrades löpande förvaltning, som administreras av bolagets ledningsgrupp. För VDs beslutsrätt beträffande investeringar samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda regler. 

VD 
VD Johnny Alvarsson är anställd i Indutrade sedan 2004. Åren 2001–2004 var Johnny Alvarsson VD i Elektronikgruppen, 1988–2000 VD i Zeteco AB och under åren 1975–1987 innehade han olika chefsbefattningar inom Ericsson. VD innehar 2 150 aktier och 15 000 teckningsoptioner i Indutrade.

Läs mer om ledningen.