Telefonkonferens/Webcast

2017-04-26 15.00 - 2017-04-26 15.30

Lyssna till VD och CFO som kommenterar kvartalsrapporten via länken här: