Insider

Här är en lista över personer i ledningen, styrelsen samt revisor som är registrerade som insynspersoner i Indutrade:

Ledning
Johnny Alvarsson, VD  
Jan Öhman, CFO
Claes Hjalmarson, Förvärvsansvarig
Susann Nyberg, Head of Group Finance
Peter Eriksson, Affärsområdeschef Flow Technology
Joakim Skantze, Affärsområdeschef Industrial Components
Juha Kujala, Affärsområdeschef Engineering & Equipment
Göte Mattsson, Affärsområdeschef Fluids & Mechanical Solutions
Patrik Stolpe, Affärsområdeschef Measurement & Sensor Technology

Styrelse och Revisorer
Fredrik Lundberg, Styrelseordförande
Bengt Kjell, vice Styrelseordförande
Ulf Lundahl, Styrelsemedlem
Annica Bresky, Styrelsemedlem
Krister Mellvé, Styrelsemedlem
Lars Pettersson, Styrelsemedlem
Katarina Martinson, Styrelsemedlem
Michael Bengtsson, Revisor