Fondemission

Årsstämman den 27 april 2016 beslutade om en fondemission 2:1 med avstämningsdag den 27 maj 2016. 

För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen har två (2)nya aktier tilldelats utan kostnad. Efter fondemissionen har antalet aktier i Indutrade tredubblats och priset per aktie har minskat till cirka en tredjedel.

Per 31 maj 2016 uppgår antalet aktier i Indutrade till 120 000 000.

Effekter på ägarstrukturen

Eftersom varje befintlig aktie gav rätt till två (2) nya aktier kommer fondemissionen inte att medföra någon förändring i förhållandet mellan aktieägarna.