Ägare

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 30 december 2016 uppgick till 10 518. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 60,9 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 69 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 24 procent.

10 största ägare per 30 december 2016

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 31 575 000 26,3
Didner & Gerge Fonder 11 743 689 9,8
AMF Försäkring och Fonder 7 829 190 6,5
Handelsbanken fonder 6 659 032 5,6
SEB Investment Management 4 459 700 3,7
Första AP-Fonden 2 389 000 2,0
JPM Chase NA 2 311 932 1,9
SSB Client Omnibus AC OM07   2 135 333 1,8
Odin Norden   1 996 951 1,7
Länsförsäkringar fondförvaltning    1 962 531 1,6
Övriga 46 937 642 39,1