Ägare

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 31 mars 2017 uppgick till 9 971. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 63,9 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 66 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 27 procent.

10 största ägare per 31 mars 2017

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 31 575 000 26,3
Didner & Gerge Fonder 11 871 009 9,9
AMF Försäkring och Fonder 10 177 917 8,5
Handelsbanken fonder 6 373 042 5,3
SEB Investment Management 3 759 992 3,1
Odin fonder 3 396 440 2,8
JPM Chase NA 2 702 020 2,3
Första AP-Fonden   2 389 000 2,0
SSB Client Omnibus AC OM07   2 267 428 1,9
Alecta Pensionsförsäkring    2 181 059 1,8
Övriga 43 307 093 36,1