Ägare

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 31 december 2017 uppgick till 9 816. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 63,5 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 64,6 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 29 procent.

10 största ägare per 31 december 2017

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 31 575 000 26,1
Didner & Gerge Fonder 11 616 690 9,6
AMF Försäkring och Fonder 7 779 864 6,4
Handelsbanken fonder 5 317 662 4,4
Första AP-Fonden 4 552 400 3,8
Livförsäkringsbolaget Skandia 3 440 020 2,9
JPM Chase NA 3 308 482 2,7
Alecta Pensionsförsäkring   3 145 059 2,6
Odin fonder   3 116 440 2,6
SEB Investment Management 2 799 920 2,3
Övriga 43 882 763 36,5