Ägare

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 31 augusti 2017 uppgick till 9 325. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 64,5 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 65,4 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 28 procent.

10 största ägare per 31 augusti 2017

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 31 575 000 26,2
Didner & Gerge Fonder 11 871 009 9,8
AMF Försäkring och Fonder 9 376 927 7,8
Handelsbanken fonder 5 894 713 4,9
SEB Investment Management 3 875 304 3,2
Alecta Pensionsförsäkring 3 581 059 3,0
JPM Chase NA 3 242 103 2,7
Odin fonder   3 196 440 2,6
Första AP-Fonden   2 478 500 2,4
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 966 500 1,9
Övriga 42 868 961 35,5