Ägare

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 30 september 2017 uppgick till 9 749. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 64,5 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 65,5 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 28 procent.

10 största ägare per 30 september 2017

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 31 575 000 26,2
Didner & Gerge Fonder 11 871 009 9,8
AMF Försäkring och Fonder 8 201 927 6,8
Handelsbanken fonder 5 437 004 4,5
Första AP-Fonden 4 552 400 3,8
Alecta Pensionsförsäkring 3 581 059 3,0
Livförsäkringsbolaget Skandia 3 306 741 2,7
JPM Chase NA   3 290 720 2,7
Odin fonder   3 196 440 2,7
SEB Investment Management 2 777 149 2,3
Övriga 42 957 851 35,5