Ägare

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 31 maj 2017 uppgick till 9 398. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 63 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 65 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 28 procent.

10 största ägare per 31 maj 2017

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 31 575 000 26,2
Didner & Gerge Fonder 11 871 009 9,8
AMF Försäkring och Fonder 9 467 098 7,8
Handelsbanken fonder 6 174 055 5,1
SEB Investment Management 3 728 904 3,1
Odin fonder 3 196 440 2,7
JPM Chase NA 2 940 384 2,4
Alecta Pensionsförsäkring   2 681 059 2,2
Första AP-Fonden   2 389 000 2,0
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 293 533 1,9
Övriga 44 430 818 36,8