Ägare

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 28 april 2017 uppgick till 9 635. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 64,5 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 66 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 27 procent.

10 största ägare per 28 april 2017

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 31 575 000 26,3
Didner & Gerge Fonder 11 871 009 9,9
AMF Försäkring och Fonder 10 142 788 8,5
Handelsbanken fonder 7 020 281 5,9
SEB Investment Management 3 781 856 3,1
Odin fonder 3 396 440 2,8
JPM Chase NA 2 757 167 2,3
Första AP-Fonden   2 389 000 2,0
Livförsäkringsbolaget Skandia öms   2 290 986 1,9
Alecta Pensionsförsäkring öms 2 181 059 1,8
Övriga 42 594 414 35,5